*/1
Een vereniging
zonder winstoogmerk
Een vereniging
zonder winstoogmerk

Het eerlijke verhaal is dat alle hoofdverzekerden lid zijn van Vereniging ONVZ. Die vereniging is eigenaar van de zorgverzekeringsactiviteiten van ONVZ. Bij ONVZ doen we alles in het belang van onze verzekerden. En we luisteren goed naar onze leden. Zo zijn verzekerden vertegenwoordigd in de Ledenraad van Vereniging ONVZ. Deze geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

Als niet-beursgenoteerde organisatie zonder aandeelhouders zorgen we ervoor dat de inkomsten en uitgaven zo veel mogelijk in evenwicht zijn. Van uw premie betalen we bijvoorbeeld operaties en medicijnen. En uiteraard gebruiken we een klein deel om onze organisatie draaiende te houden. Wilt u precies weten waar uw premie aan wordt besteed? Klik dan hier.

Natuurlijk zijn we er ook in 2019 voor u als u zorg nodig heeft. Daarbij heeft u de vrijheid om zelf uw zorgverlener te kiezen. Die keuzevrijheid bieden we overigens sinds onze oprichting in 1933, dus ruim 85 jaar geleden. 

Heeft u moeite met kiezen en heeft u behoefte aan eerlijk en helder advies om een zorgverlener te kiezen? Dan kunt u terecht bij een van onze ZorgConsulenten. Van alle verzekerden in Nederland zijn verzekerden van ONVZ er het meest van overtuigd dat hun verzekeraar een eerlijk en volledig antwoord geeft. Ook dat blijkt uit het onderzoek van GfK. 

We zijn natuurlijk erg blij met het vertrouwen dat u ons geeft en ook in 2019 zullen we er weer alles aan doen om dat waar te maken.

Ik wens u een goed en gezond jaar!

Jean-Paul van Haarlem
Bestuursvoorzitter